REKLAMACJE, ZWROTY, WYMIANY

REKLAMACJA

Przedmiotem sprzedaży w niniejszym Sklepie są produkty nowe, pozbawione wad i zgodne z przedstawionym na stronie Sklepu opisem. W przypadku wystąpienia wady lub niezgodności zakupionego towaru z opisem, przysługuje Ci możliwość złożenia reklamacji. Po otrzymaniu towaru, zanim oderwiesz fabryczne metki, zalecamy dokładne sprawdzenie zakupionego towaru, czy spełnia on oczekiwania.

Reklamacja krok po kroku:

 1. Powiadom Sprzedawcę o zamiarze złożenia reklamacji, w którym pokrótce opiszesz powód reklamacji. Wyślij maila o tytule „REKLAMACJA – nr zamówienia” na adres sklep@boroowoman.pl. (Dzięki temu już na tym etapie Sprzedawca będzie mógł rozeznać się w sytuacji i poinstruować Cię jak postąpić dalej).
 2. Po potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę, napisz wniosek reklamacji (wzór formularza znajduje się w załączniku poniżej) zawierający w szczególności: dane osobowe i adresowe Klienta, datę zakupu towaru, numer zamówienia, opis wady (można załączyć zdjęcie wady) a następnie wyślij na maila sklep@boroowoman.pl (najlepiej jako kolejna wiadomość w rozpoczętym wątku „REKLAMACJA – nr zamówienia” - patrz punkt wyżej) lub pocztą na adres Mateusz Borowiecki BOROO woman, ul. Rynek Bałucki 1/83, boks 83, 91-445 Łódź.
 3. Gdy tylko Sprzedawca otrzyma Twój wniosek, zostaniesz o tym poinformowany.
 4. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 14 dni od dnia otrzymania wniosku reklamacyjnego.
 5. W zależności od sytuacji może być konieczne odesłanie wadliwego towaru na podany wyżej adres Sprzedawcy. Sposób wysyłki należy ustalić ze Sprzedawcą. Dołącz do przesyłki dowod zakupu (np. paragon lub fakturę). Koszt wysyłki w przypadku reklamacji pokrywa Sprzedawca.

 

W ramach reklamacji przysługuje Ci między innymi do wyboru:

 • zwrot poniesionych kosztów związanych z zakupem wadliwego lub niezgodnego z opisem towaru (dokonywany na podany numer konta bankowego),
 • wymiana towaru na nowy. Wymiana wadliwego towaru na nowy będzie możliwa pod warunkiem dostępności towaru. Jeśli towar nie będzie dostępny w magazynie zostaniesz o tym powiadomiony, a Sprzedawca zaproponuje inny towar lub skorzystanie z wariantu wyżej,
 • usunięcie wady. W przypadku, gdy będzie to niemożliwe lub koszt naprawy przewyższa cenę zakupu towaru Sprzedawca zaproponuje inny towar lub skorzystanie z wariantów wymienionych wyżej.

UWAGA:  Jeśli chcesz reklamować więcej niż jeden towar – dla każdego towaru wypełnij osobny formularz reklamacyjny.

 Załącznik:

REKLAMACJA - wzór formularza

ZWROTY (ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY) i  WYMIANY

 

ZWROT TOWARU

W terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przysługuje Ci możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Koszty odesłania towaru w takim przypadku pokrywa Klient. Dlatego zalecamy zapoznać się z podanym na stronie Sklepu opisem towaru, zdjęciami, tabelą wymiarów oraz o świadome i przemyślane zakupy. Przed oderwaniem fabrycznych metek zalecamy sprawdzić czy otrzymany towar spełnia Twoje oczekiwania.

Zwrot krok po kroku:

1. Napisz oświadczenie o odstąpieniu od zawartej ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zawierające w szczególności dane osobowe i adresowe Klienta, datę zakupu towaru, numer zamówienia, numer konta bankowego na który Sprzedawca dokona zwrot. Możesz skorzystać ze wzoru formularza podanego niżej.

2. Spakuj zwracany towar w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie. Do przesyłki dołącz oświadczenie oraz dowód zakupu (np. paragon lub fakturę) i wyślij* przesyłką rejestrową na adres: BOROO woman Mateusz Borowiecki, ul. Rynek Bałucki 1/83, boks 83, 91-445 Łódź. Koszt zwrotnej przesyłki pokrywa Klient.

3. Po nadaniu przesyłki podaj niezwłocznie Sprzedawcy numer nadania za pomocą wiadomości e-mail wysyłając ją na adres sklep@boroowoman.pl tytułując wiadomość „ZWROT – numer zamówienia”.

4. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpienie od Umowy oraz zwróconego towaru, a następnie po weryfikacji i potwierdzeniu, że towar spełnia warunki zwrotu, niezwłocznie zwraca koszty związane z zakupem towaru na podany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.

 

*Towar można zwracać również osobiście w sklepie stacjonarnym w Łodzi (adres podany powyżej) w dni robocze w godzinach 9:00-16:00 (najlepiej po uprzednim uprzedzeniu). Wówczas istnieje możliwość uzyskania zwrotu gotówkowego.

 

UWAGA: W przypadku, gdy zwracany towar posiada uszkodzenia powstałe po otrzymaniu towaru przez Konsumenta, będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca może pomniejszyć zwracaną za towar kwotę.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY - WZÓR FORMULARZA

WYGODNE ZWROTY

WYMIANA TOWARU NA INNY

W ciągu 14 dni od otrzymania towaru przysługuje Ci możliwość wymiany towaru na inny, pod warunkiem, że nie nosi on śladów użytkowania oraz posiada wszystkie oryginalne metki, zawieszki itp.

Wymiana krok po kroku:

 1. Powiadom Sprzedawcę o chęci dokonania wymiany towaru na inny. Wyślij wiadomość e-mail na adres sklep@boroowoman.pl o tytule „WYMIANA  nr zamówienia”, a w treści wskazując kod i nazwę towaru (może też być link do strony z towarem), który chcesz zakupić.
 2. Jeśli taka wymiana jest możliwa (np. wskazany towar na wymianę jest dostępny), otrzymasz potwierdzenie i dalsze instrukcje postępowania.
 3. Napisz wniosek o wymianę towaru, zawierający w szczególności dane osobowe i adresowe Klienta, datę zakupu towaru, numer zamówienia, a także wskazując towar na wymianę (nazwa towaru, numer katalogowy, rozmiar). Możesz skorzystać ze wzoru formularza podanego niżej.
 4. Zapakuj towar w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie, dołącz wniosek o wymianę oraz dowód zakupu, a następnie wyślij* przesyłką rejestrową na adres: BOROO woman Mateusz Borowiecki, ul. Rynek Bałucki 1/83, boks 83, 91-445 Łódź.
 1. Po nadaniu przesyłki podaj niezwłocznie Sprzedawcy numer nadania, wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@boroowoman.pl (najlepiej w rozpoczętym wcześniej wniosku „WYMIANA – numer zamówienia” – patrz punkt 1). Koszt zwrotnej wysyłki pokrywa Klient.
 2. Po weryfikacji i potwierdzeniu przez Sprzedawcę, że zwrócony towar spełnia warunki zwrotu, Sprzedawca wyśle zakupiony towar z zastrzeżeniem:
 • jeśli cena zakupionego towaru będzie wyższa niż cena towaru wymienianego, należy wpłacić niezwłocznie różnicę ceny przelewem na rachunek Sprzedawcy. Wysyłka zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu kwoty na koncie Sprzedawcy.
 • jeśli cena zakupionego towaru będzie niższa niż cena towaru wymienianego, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu różnicy na podany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży numer konta i wyśle przesyłkę.

 

* Towar można zwracać również osobiście w sklepie stacjonarnym w Łodzi (adres podany powyżej) w dni robocze w godzinach 9:00-16:00 (najlepiej po uprzednim uprzedzeniu wiadomością mailową).

UWAGA: W celu zwiększenia zadowolenia z zakupów zalecamy przed zakupem zapoznać się z podanym na stronie Sklepu opisem towaru, zdjęciami oraz tabelą wymiarów.

WYMIANA - WZÓR FORMULARZA

 

REZYGNACJA Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA (przed wysłaniem)

Po złożeniu zamówienia w ciągu 15 minut masz możliwość zrezygnować z dalszej jego realizacji (kompletowanie i wysyłka). W tym celu powiadom Sprzedawcę, dzwoniąc pod numer +48 793 926 730 w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze*.

 * Jeśli chcesz anulować zamówienie złożone po godzinie 17:00, czas 15 minut na rezygnację będzie obowiązywał następnego dnia od godziny 9:00 do 9:15.

Uwaga! Po mailowym potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysłania zamówionego Towaru do Klienta rezygnacja nie będzie możliwa. Jeśli nadal chcesz zrezygnować z zamówienia obowiązuje wówczas procedura odstąpienia od Umowy sprzedaży. Żeby uniknąć takiej sytuacji prosimy o świadome i przemyślane zakupy.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości zajrzyj do Regulaminu zakupów lub skontaktuj się ze Sprzedawcą.